اخبار و اطلاعیه ها
روز دوشنبه مورخ 30 ارديبهشت ماه 98 از ساعت 13:30 تا 15:30 در محل آزمايشگاه رادار براي 6 گروه 20 نفره از دانشجويان ترم دوم كارشناسي رشته مهندسي برق جلسات بازديد تشكيل شد.
آزمايشگاه تحقيقاتي رادار به سرپرستي دكتر رمضانعلي صادق زاده يكي از آزمايشگاه هاي تحقيقاتي فعال دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي درزمينه پژوهش هاي مرتبط با سيستم هاي رادار، سونار، جنگال، آنتن، متامتريال و پردازش سيگنال است.
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.