سرپرست آزمايشگاه

بسمه تعالي

 
 
Professor Ramezan Ali Sadeghzadeh, PhD

Faculty of Electrical Engineering K.N. Toosi University of Technology Seyyed Khandan, Tehran, Iran.
P.O. Box: 16315-1355
Postal Code: 16317-14191
Fax: +98 21  88462066
Tel:  +98 21 84062407, +98 912 1302238 
E-mail:  sadeghz@eetd.kntu.ac.ir
website: http://wp.kntu.ac.ir/sadeghz

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/19
تعداد بازدید:
565
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.