بازديد از آزمايشگاه رادار توسط دانشجويان ترم دوم كارشناسي
روز دوشنبه مورخ 30 ارديبهشت ماه 98 از ساعت 13:30 تا 15:30 در محل آزمايشگاه رادار براي 6 گروه 20 نفره از دانشجويان ترم دوم كارشناسي رشته مهندسي برق جلسات بازديد تشكيل شد.
روز دوشنبه مورخ 30 ارديبهشت ماه 98 از ساعت 13:30 تا 15:30 در محل آزمايشگاه رادار براي 6 گروه 20 نفره از دانشجويان ترم دوم كارشناسي رشته مهندسي برق جلسات بازديد تشكيل شد كه در طول اين جلسات 20 دقيقه اي دانشجويان با اصول سيستم هاي رادار، انواع رادار، كاربردهاي رادار و مسائلي از اين قبيل آشنا شدند. لازم به ذكر است اين جلسات از سوي دانشكده و با هدف آشنايي دانشجويان جديد الورود با رشته مهندسي برق - مخابرات برگزار گرديده است، تا دانشجويان بتوانند با وسعت ديد بيشتري در ترم هاي آتي گرايش مورد نظر خود را انتخاب كنند.
در پايان از زحمات استاد محترم جناب آقاي دكتر صادق زاده و همچنين از دانشجويان دكتري ايشان مهندس قوامي راد و مهندس رضواني بابت بيان مسائل مهم و كاربردي به دانشجويان، تشكر مي نماييم.
تاریخ:
1398/02/31
تعداد بازدید:
221
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.